Tjänster

Vi erbjuder lösningar för tillverkning oavsett om det rör sig om små eller stora volymer, enstaka detaljer eller kompletta instrument.

Våra specialiteter är skärbearbetning av alla olika slag, plåtbearbetning och montering. Vi kan matcha högt ställda krav på kvalitet och dokumentation. Genom vår produktionsanläggning i Spånga kan vi ta fram snabba serier och prototyper i ett mycket flexibelt upplägg. 

Större serier producerar vi i Serbien och vi kan lagerhålla produkterna i Spånga för att möta snabba behov från marknaden. Vi kan ta hand om alla involverade processer som ytbehandlingar, härdningsprocesser m.m. och all relevant uppmätning. 

Vi utför kundspecifika tester av kompletta produkter både i Spånga och i Serbien. Att hålla riktlinjer för olika industrikrav (exempelvis ATEX) är normalt för oss och vi är beredda att ställa om för olika kundbehov efter begäran.

 • CNC svarvning och fräsning

  CNC svarvning och fräsning

  Vi producerar små till medelstora detaljer. ø1 - ø550 mm svarvning och upp till 700 x 1500 x 700 (x,y,z) fräsning. Maskinerna är lämpade för alla seriestorlekar.

 • Logistik

  Logistik

  Brovex tar hand om hela värdekedjan från råmaterial till färdig slutprodukt. Om produkten involverar underleverantörer som utför externa processer tar vi ansvar även för dessa vilket minskar totalkostnaden.

 • Montering och test

  Montering och test

  Vi producerar ett stort antal kompletta instrument inklusive kundspecifika test och certifikat. För vår kund återstår bara att leverera till slutkunden.

 • Externa processer

  Externa processer

  Genom vårt unika underleverantörsnät i Serbien kan vi tillhandahålla processer som pressgjutning, kokillgjutning, ytbehandlingar (av samtliga legeringar), härdningar samt speciella sliptekniker m.m.

miljon ar var framtid

Miljön är viktig för oss idag och viktig för oss i morgon. För att uppnå en så hållbar och effektiv arbetsplats som möjligt så har vi satt upp en intern miljöpolicy. Bland annat så åtar vi oss att att minimera andelen avfall, aktivt främja återvinning samt förespråka förbrukningsvaror som minimerar miljöpåverkan.
Vår mission

Vår mission är att leverera precisionskomponenter och mekaniska system mot högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.