Vi är en leverantör av precisionsdetaljer och mekaniska system till bolag i teknikens framkant.

Vi erbjuder kvalitetssäkrad legoproduktion i stor och liten skala för industrier med höga krav.

modern produktion

Verkstaden är utrustad med en flexibel och högteknologisk maskinpark. Produktionskapaciteten gör att vi alltid med kort varsel kan tillverka prototypserier, korta serier och "panikjobb" samt fullskalig serieproduktion. Våra kunder ska vara trygga i att Brovex alltid levererar rätt och i tid. I alla uppdrag använder vi oss av svenska komponentleverantörer.

rätt pris

Genom vår affärsmodell och det unika samarbetet med Unimet i Serbien kan vi erbjuda mycket attraktiva priser. Inte sällan är vi 30 % billigare än motsvarande svenska företag. Fördelarna märks på alla affärsupplägg, vare sig det rör sig om små eller stora volymer. Genom ständiga förbättringar och investeringar utvecklar vi vår konkurrenskraft löpande.

kvalitet foder framgang

Brovex övergripande kvalitetsmål är att motsvara eller helst överträffa kundernas förväntningar. Vi ska verka så att varje uppgift vi utför blir en god referens till vidare affärer. Genom löpande förbättringsarbete uppnår vi effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.

miljon ar var framtid

Miljön är viktig för oss idag och viktig för oss i morgon. För att uppnå en så hållbar och effektiv arbetsplats som möjligt så har vi satt upp en intern miljöpolicy. Bland annat så åtar vi oss att att minimera andelen avfall, aktivt främja återvinning samt förespråka förbrukningsvaror som minimerar miljöpåverkan.
Vår mission

Vår mission är att leverera precisionskomponenter och mekaniska system mot högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.

Vår vision

Vår vision är att vara en leverantör i världsklass för kunder som är bäst i klassen. Genom att outtröttligt arbeta med ständiga förbättringar effektiviserar vi organisationen för att bemöta alla intressenters krav – ägarnas, medarbetarnas och myndigheternas krav samtidigt som vi aktivt arbetar för att bevara vår natur och omgivning.