Om Brovex

Brovex är en komplett produktionspartner för företag som väljer att lägga ut sin tillverkning och fokusera på den egna kärnverksamheten. Brovex har en bred produktionskompetens och vi är specialiserade inom skärande bearbetning, plåtbearbetning, pressgjutning och montering. Vi har ett nära samarbete med Unimet i Serbien, ett välrenommerat företag med en lång och framgångsrik verksamhet.

Genom samarbetet med Unimet i Serbien får vi tillgång till mycket konkurrenskraftig produktion och ett stort nät av viktiga underleverantörer. Marknadens allt högre krav på konkurrenskraft och kvalitetssäkring uppnås genom ständiga förbättringar och investeringar i båda bolagen. Kvalitetssäkringen är en grundstomme i företagskulturen som vi förankrar i våra certifikat som du kan se här.

Då vi kan kombinera det bästa av båda marknaderna har vi under åren ombesörjt Unimet med viktiga insatsvaror som material, verktyg och maskiner m.m. från Sverige. Tillbaka kommer produkter till svenska industrin av hög kvalitet. Bolagen har vuxit av egen kraft och idag omfattar båda företagen över 300 anställda och 60 CNC-maskiner i två- och treskiftsproduktion. I o med vår unika affärsmodell kan vi ofta erbjuda priser som är 30 % lägre än från motsvarande svenska aktörer.

miljon ar var framtid

Miljön är viktig för oss idag och viktig för oss i morgon. För att uppnå en så hållbar och effektiv arbetsplats som möjligt så har vi satt upp en intern miljöpolicy. Bland annat så åtar vi oss att att minimera andelen avfall, aktivt främja återvinning samt förespråka förbrukningsvaror som minimerar miljöpåverkan.
Vår vision

Vår vision är att vara en leverantör i världsklass för kunder som är bäst i klassen. Genom att outtröttligt arbeta med ständiga förbättringar effektiviserar vi organisationen för att bemöta alla intressenters krav – ägarnas, medarbetarnas och myndigheternas krav samtidigt som vi aktivt arbetar för att bevara vår natur och omgivning.