Om Brovex

Brovex: Din kompletta tillverkningspartner

Letar du efter att underleverera dina tillverkningsbehov och fokusera på din kärnverksamhet? Sök inte längre än Brovex. Vi är specialiserade på CNC-precisionsskärning av metall, produktmontering och plåtbearbetning och erbjuder bred tillverkningskompetens som levererar exceptionella resultat.

Vårt partnerskap med Unimet i Serbien ger oss tillgång till tillverkning som är mycket konkurrenskraftig och ett stort nätverk av underleverantörer att välja mellan. På Brovex är vi engagerade i att möta marknadens ökande efterfrågan på högre kvalitetsnivåer och standarder genom kontinuerliga förbättringsaktiviteter och investeringar på båda våra platser.

Vår unika affärsmodell kombinerar fördelarna med både den svenska och serbiska marknaden, vilket gör det möjligt för investeringar från Sverige till Serbien som inkorporerar överföring av teknik för verktyg, maskinkapacitet, råmaterialförsörjning och kapital. Vi levererar sedan produkter av högsta kvalitet till Sverige för distribution till den globala marknaden.

Med tillgång till totalt 300 medarbetare och 60 CNC-maskiner som körs i två eller tre skiftproduktionscykler har vår företagsstruktur vuxit från styrka till styrka. Vi är stolta över att erbjuda offerter som ofta är 30% lägre än våra lokala konkurrenter samtidigt som vi behåller samma nivå av kvalitet och leveransprecision.

Välj Brovex som din kompletta tillverkningspartner och låt oss hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om resten.

kvalitet foder framgang

Brovex övergripande kvalitetsmål är att motsvara eller helst överträffa kundernas förväntningar. Vi ska verka så att varje uppgift vi utför blir en god referens till vidare affärer. Genom löpande förbättringsarbete uppnår vi effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.
Vår mission

Vår mission är att leverera precisionskomponenter och mekaniska system mot högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.