Om Brovex

Brovex är en komplett produktionspartner för företag som väljer att lägga ut sin tillverkning och fokusera på den egna kärnverksamheten. Brovex har en bred produktionskompetens och vi är specialiserade inom skärande bearbetning, plåtbearbetning, pressgjutning och montering. Vi har ett nära samarbete med Unimet i Serbien, ett välrenommerat företag med en lång och framgångsrik verksamhet.

Genom samarbetet med Unimet i Serbien får vi tillgång till mycket konkurrenskraftig produktion och ett stort nät av viktiga underleverantörer. Marknadens allt högre krav på konkurrenskraft och kvalitetssäkring uppnås genom ständiga förbättringar och investeringar i båda bolagen. Kvalitetssäkringen är en grundstomme i företagskulturen som vi förankrar i våra certifikat som du kan se här.

Då vi kan kombinera det bästa av båda marknaderna har vi under åren ombesörjt Unimet med viktiga insatsvaror som material, verktyg och maskiner m.m. från Sverige. Tillbaka kommer produkter till svenska industrin av hög kvalitet. Bolagen har vuxit av egen kraft och idag omfattar båda företagen över 300 anställda och 60 CNC-maskiner i två- och treskiftsproduktion. I o med vår unika affärsmodell kan vi ofta erbjuda priser som är 30 % lägre än från motsvarande svenska aktörer.

rätt pris

Genom vår affärsmodell och det unika samarbetet med Unimet i Serbien kan vi erbjuda mycket attraktiva priser. Inte sällan är vi 30 % billigare än motsvarande svenska företag. Fördelarna märks på alla affärsupplägg, vare sig det rör sig om små eller stora volymer. Genom ständiga förbättringar och investeringar utvecklar vi vår konkurrenskraft löpande.
Vår mission

Vår mission är att leverera precisionskomponenter och mekaniska system mot högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.