Kunder

Brovex är en komplett produktionspartner för företag som väljer att lägga ut sin tillverkning och fokusera på andra kärnområden. Brovex har en bred produktionskompetens och vi är specialiserade inom skärande precisionsbearbetning, plåtbearbetning, pressgjutning och montering. 

Genom ett nära samarbete med Unimet i Serbien tar vi ett helhetsansvar för kostnadseffektiv tillverkning och för att hela produktionskedjan täcks in under ett totalt ansvar. I över 40 år har vi utvecklat och effektiviserat verksamheten för att kunna bemöta högt ställda krav från globala kunder.

Vår vision

Vår vision är att vara en leverantör i världsklass för kunder som är bäst i klassen. Genom att outtröttligt arbeta med ständiga förbättringar effektiviserar vi organisationen för att bemöta alla intressenters krav – ägarnas, medarbetarnas och myndigheternas krav samtidigt som vi aktivt arbetar för att bevara vår natur och omgivning.

Vår mission

Vår mission är att leverera precisionskomponenter och mekaniska system mot högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.