Maskinpark

Vår maskinpark är flexibel och lämpad för stora och små uppdrag.

I våra fabrikslokaler i Spånga har vi möjlighet att snabbt ombesörja behov med våra fem CNC-maskiner. Vi klarar av femaxlig bearbetning och svarvning med multitaskingfunktioner. Här är listan på våra maskiner i Spånga.

Genom vårt samarbete med Unimet i Serbien har vi tillgång till ytterligare 55 st. CNC-maskiner. I detta ingår två stycken Mitutoyo mätmaskiner varav en är toppmodern med ett startfel på 0,9 µm. En komplett lista på Unimets CNC-maskiner kan du se här. 

Vår maskinkapacitet är riktad främst mot små till medelstora detaljer (ø1-ø550mm svarvning, upp till 700x1500mm (x,y) fräsning). Vi har även sex stycken längdsvarvar och flera multitaskingmaskiner för att hantera större serier på ett produktivt och kvalitetssäkrat sätt.

kvalitet foder framgang

Brovex övergripande kvalitetsmål är att motsvara eller helst överträffa kundernas förväntningar. Vi ska verka så att varje uppgift vi utför blir en god referens till vidare affärer. Genom löpande förbättringsarbete uppnår vi effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.
Vår vision

Vår vision är att vara en leverantör i världsklass för kunder som är bäst i klassen. Genom att outtröttligt arbeta med ständiga förbättringar effektiviserar vi organisationen för att bemöta alla intressenters krav – ägarnas, medarbetarnas och myndigheternas krav samtidigt som vi aktivt arbetar för att bevara vår natur och omgivning.